Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopalentreprenad.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.
Sveriges ledande takentreprenadsföretag

Brandskydd

Enligt lag har fastighetsägaren ansvar för att brandventilationen fungerar. Vi ombesörjer:

Funktionskontroll samt service av brandventilationer.
Funktionstesterna dokumenteras, vilket säkerställer att fastighetsägaren har fullgjort sina åtaganden.

Om så erfordras ombesörjer vi även:

  • Byte av rökluckor/takljus
  • Elinstallationer
  • Utrymningsplan
  • Serviceavtal
  • Service av brandsläckare och brandposter - Årlig kontroll, omladdning, SBA-arbete, mm
  • Service av utrymningsarmaturer/ nödljusarmaturer - Årlig kontroll, batteribyte, lysrörsbyte, mm

Läs mer om Brandgasventilatorer och takljus på icopal.se.